China the Beautiful - Copyright Ming L. Pei 1995-97

Great Chinese Poets

Poetry by some of the great Chinese poets - [jpg]

- - - -

Click on * for English translation

Bai JuYi [Po Chu-yi] *
Cao Cao
Chen Ziang *
Cui Hao [Ts'ui Hao]
Cui Tu
Du Fu [Tu Fu] *
Du Mu
Fan Zhongyan *
Feng Gan *
Han Hong
Han Shan *
Han You
He ZheZhang
Jia Dao *
Li Bai [Li Po] *
Liu Bang
Li QingZhao [Li Ch'ing-chao] *
Li ShanYin [Li Shang-yin] *
Li Yu *
Liu Fangping *
Liu Yong *
Liu YuXi
Liu Zongyuan *
Mao Zedong
Meng HaoRan [Meng Hao-ran] *
Meng Jiao *
Nalan Xingde *
Ouyang Xiu *
Qu Yuan [Chu Yuan]
Su Shi [Su DongPo] *
Su Ting
Tang Yin Tang Yin's Poetry - China the Beautiful
Tao Qian [Tao YuanMing] ( ) *
Wang Bo
Wang ChangLin *
Wang Wei *
Wang ZhiHuan [Wang Chih-huan] *
Wen TianXiang *
Xiang Yu  
Xin QiJi *
Xu Hun
Yan Shu *
Yueh Fei *
Zhang Hu
Zhang Ji *
Zhang Jiuling  
Zuo ZongTong
Zhang Huai
Zhu Xi


© Pei Go to: Great Poets [English translation] [Main Poetry Page]
Homepages:[China Room] [Chinese Reading Room (Chinese browser)] [Table of Contents]